สอบครูผู้ช่วย 2557

สอบครูผู้ช่วย-2557

 สอบครูผู้ช่วย 2557 เขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 สพฐ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 จำนวน 1,700 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคมนี้

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2557) นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการเปิดสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 ว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดปฏิทินสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่า หากที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นด้วย ก็สามารถเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ตามกำหนดการทันที
 ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 2557

 กำหนดการ
 วัน-เดือน-ปี
 ประกาศการสอบแข่งขัน  วันที่ 10-16 มีนาคม 2557
 รับสมัครสอบแข่งขัน  วันที่ 17-24 มีนาคม 2557
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  วันที่ 8 เมษายน 2557
 ดำเนินการสอบแข่งขัน
- ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู

- ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

วันที่ 19 เมษายน 2557

วันที่ 20 เมษายน 2557

 ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบ ภาค ค  วันที่ 24 เมษายน 2557
 สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับอาชีพ  วันที่ 27 เมษายน 2557
 ประกาศผลการสอบแข่งขัน  วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

 รายชื่อเขตเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2557  ครั้งที่ 1/2557 มีทั้งหมด 88 แห่ง โดยมีการเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 ในกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก รวม 40 รายวิชาด้วยกัน

 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2557

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันสอบครูผู้ช่วย 2557  ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นั้น สามารถดูรายละ้เอียดหลักเกณฑ์และวิธีสอบครูผู้ช่วย 2557 ได้ที่นี่

http://education.kapook.com/view82174.html